Arnold Stelzer Kraków (1945-1952)

W albumie Jan Bułhak i Paul Czarnecki. Polscy fotograficy i wydawnictwa pocztówkowe w Wolnym Mieście Gdańsku, padło pytanie o dziwną dystrybucję w latach 1946-1952, pocztówek wydawnictwa ASK (Arnold Stelzer Kraków), drukowanych w latach 1935-39 z niemieckimi napisami. Znaleźliśmy dowód, że sprzedaż pocztówek sprzed 1939 roku, z przedrukowanymi tytułami, odbywała się po wojnie oficjalnie. Pocztówka "ASK 43, Oliva. Blick vom Karsberg" posiada dwa stemple z roku 1947 i 1948 — Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, zezwalające na druk z nowym tytułem "Oliwa. Widok ogólny". Pocztówka ta ukazała się jednak na rynku z innym nadrukiem - "Oliwa".

Prezentujemy pocztówki ASK w wersjach po roku 1946. Pocztówki pochodziły z magazynów Arnolda Stelzera i część z nich była zapewne przedwojennymi zapasami i niekiedy odrzutami jakościowymi. Obrót w zniszczonym Gdańsku, pocztówkami przedwojennymi wydaje się kuriozalny. Zwróćmy uwagę na surrealistyczne widoki i przedziwne tytuły: "ASK 11, DANZIG. »Hindenburg« über Danzig" w polskiej wersji "GDAŃSK — Koscol P. Marii", "ASK 31, DANZIG. Krantor" z tłumaczeniem "GDAŃSK — Krany", "ASK 33, ZOPPOT. Motorschiff Preussen" w wersji "SOPOT — Molo", "ASK 70, Graf Zeppelin über Zoppot" sprzedano pod tytułem "SOPOT — Deptak". Na szczególną uwagę zasługuje pocztówka "ASK 72" z pomnikiem cesarza Wilhelma I - na rewersie ze znaczkami z Bolesławem Bierutem z lat 50. XX wieku. W innych wersjach obcinano teksty niemieckie i dodrukowano na górze tytuły polskie. 

 

 © 2017, Jerzy W. Wołodźko. Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego